torsdag 10 juli 2014

Män i patriarkatet

Läste den här texten av Vardagsrasismen (för övrigt en jättebra blogg) och började fundera lite på det här med hur och om män förtrycks i patriarkatet. Jag håller på sätt och vis med bloggskribenten, män drabbas absolut också av patriarkatet och andra strukturer slår ju också mot män och inte bara kvinnor. Jag tror inte heller att män är de enda som förtrycker kvinnor eller att det skulle ske medvetet. Kvinnor är med och upprätthåller strukturer i lika hög grad som män, och andra strukturer påverkar också kvinnoförtrycket. Så på sätt och vis håller jag med henne (i stora drag).

Det jag kanske lite vänder mig emot är hennes användning av ordet förtryck. För jag skulle inte säga att det som drabbar männen i patriarkatet är just förtryck (i egenskap av män alltså, nog andra former av förtryck). Män har absolut en hård press på sig och på många sätt kan det vara värre att vara man så som vårt patriarkat ser ut i och med att många av de mekanismer som upprätthåller patriarkatet innebär att män t.ex. inte får visa känslor eller kan bli väldigt utstötta om de inte lever upp till mansrollen. Men jag ser inte detta som att män skulle vara just förtryckta i egenskap av män, utan som en del av det normsystem som gör patriarkatet möjligt. Förtryck handlar för mig om makt, så att en individ lider av att utöva makt över någon annan innebär inte att den också är förtryckt, oberoende om det är medveten maktutövning eller inte. Jag tror faktiskt inte att de flesta människor generellt är särskilt medvetna om när de bidrar till andras förtryck eller utövar makt över andra.

Sedan instämmer jag absolut i hennes kritik mot feminismen i det att andra perspektiv ofta glöms bort. Allt handlar inte om kön och vårt samhälle är väldigt mycket mer komplext än så och man behöver beakta hur olika maktstrukturer samverkar. Och visst kan det löna sig att komma ihåg att de flesta män faktiskt inte är vita medelklass hetero cismän, och därmed inte sitter på alla de privilegier som man oftast pratar om att män innehar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar